ALS Patients Connected

ALS Patients Connected (APC) verenigt, vertegenwoordigt en verbindt ALS, PLS en PSMA patiënten en zorgt dat hun stem gehoord wordt bij onderzoek,fondsenwerving en verbetering van de kwaliteit van leven.

Hoewel er vandaag de dag nog geen oplossing gevonden is voor ALS , kan dit morgen anders zijn. In de zoektocht naar een medicijn tegen deze vreselijke ziekte wordt veel en goed werk verricht waardoor ALS bekender wordt onder het publiek en een oplossing dichterbij komt. Helaas is het nog niet vanzelfsprekend dat de stem van patiënten hierin wordt gehoord. Patiëntenvereniging ALS Patients Connected heeft als doel dat er een oplossing voor ALS komt en dat ondersteuning op het gebied van kwaliteit van leven zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van patiënten. Dit doen we door ALS, PLS en PSMA-patiënten te verenigen, te verbinden en te vertegenwoordigen. Zo kunnen instanties die zich bezig houden met ALS putten uit de ervaring en kennis van de mensen om wie het gaat. Op die manier kunnen we ondersteuning beter richten op de behoefte van patiënten en kunnen we onderzoeken optimaliseren en versnellen. Dit kunnen we alleen als er genoeg patiënten lid zijn van onze vereniging. Word daarom kosteloos lid van ALS Patients Connected en draag bij aan een oplossing voor ALS.

Giften zijn welkom. ALS Patients Connected heeft de ANBI status.

Omdat ALS Patients Connected geen contributie vraagt, zijn wij afhankelijk van giften en subsidies. We proberen zoveel mogelijk met vrijwilligers te werken, maar in sommige gevallen ontkom je niet aan het inhuren van kennis of het aanschaffen van bepaalde zaken. Daarom wordt elke gift ontzettend gewaardeerd.  Jaarcijfers en de begroting zijn voor leden inzichtelijk, net als een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Mocht u een gift willen doen dan kan dat via:

Rekeningnummer NL 61 INGB 0006719082 ten name van vereniging ALS Patients Connected

ALS Patients Connected is opgericht voor en door patiënten om elkaar te steunen en om onderzoek naar een medicijn tegen ALS te versnellen.

We vragen geen contributie aan onze leden maar werken zoveel mogelijk met vrijwilligers. Zelf vrijwilliger worden? Alle hulp is welkom.

Ook naasten van patiënten kunnen lid worden van ALS Patients Connected

Word nu lid!
Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Terugblik Amsterdam City Swim

De Amsterdam City Swim werd op 8 september jl alweer voor de 8ste keer georganiseerd. Het was nog even spannend of de regenval net als vorig jaar roet in het eten zou gooien. Het viel gelukkig alleszins mee. De voorspelde regen bleef uit, zelfs overdag, om de 8e editie weer prachtig en memorabel te maken. […]

ALS Centrum doet mee met onderzoek naar gentherapie C9orf72-mutatie

Het ALS Centrum neemt deel aan een internationale medicijnstudie naar het middel BIIB078. Het gaat om een gentherapie-behandeling gericht op een specifieke groep patiënten met ALS met een C9orf72-genafwijking. Ongeveer zeven procent van de mensen met ALS heeft een C9orf72-genafwijking. Het nieuwe medicijn wordt toegediend door middel van een ruggenprik. De hoop is dat het […]

Aanmelden patienten- en mantelzorgersdag

Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseert het ALS Centrum, in samenwerking met Spierziekten Nederland, ALS Patients Connected en Stichting ALS, de eerste Patiënten- en Mantelzorgersdag. De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor ALS-, PLS- en PSMA-patiënten en hun naasten. Die dag zijn er lezingen over onder andere de status van het wetenschappelijk onderzoek naar en de […]

Wat we doen

  • Elkaar ondersteunen
  • Elkaar voorzien van advies
  • Inspraak bij onderzoekers
  • Gesprekspartner van subsidieverstrekkers
  • Meebeslissen met onderzoek

Waarom lid worden?

  • Medepatiënten helpen
  • Bijdragen aan een snellere oplossing tegen ALS
  • Uw mening laten horen aan subsidieverstrekkers
  • Invloed op onderzoek
  • Ervaring overbrengen aan instanties

 Help ALS de wereld uit.

Meer Informatie

Weet ons te vinden