Zes dagen ALS in Boston

Begin december vond het jaarlijks internationale ALS symposium plaats, ditmaal in Boston, Verenigde Staten. Voorafgaand was er de jaarlijkse bijeenkomst van de International Alliance of ALS/MND Associations (zie foto). Meer dan duizend onderzoekers en neurologen wereldwijd deelden hun laatste onderzoeksresultaten. Bestuursleden Theo Meister en Conny van der Meijden, als ook de bestuurders van Stichting ALS, 20 onderzoekers van het ALS Centrum en enige revalidatieartsen kwamen uit Nederland naar het symposium.

 

Heerste in 2016 een gevoel van veel medicijnen in pijplijn, dit jaar was de spanning voelbaar van ‘execiting time’ voor onderzoekers en de trend van het is dè tijd voor ‘anders denken’ denken, volgens Craig Rosenfelt, refererend aan The Structure of Scientific Revolutions, een boek van filosoof Thomas S. Kuhn. Hij doelde op o.a. anders kijken naar oorzaak-gevolg en de sessie over pre-approval access to medicines. Tijd voor een revolutie in de wetenschap, volgens Craig.

 

Alle lopende en afgesloten klinische trials zijn te vinden op clinicaltrials.gov (ClinicalTrials.gov is a database of privately and publicly funded clinical studies conducted around the world).

 

Speciaal genoemd met hoge verwachtingen werden:

 1. Biogen antisense trial voorjaar 2018;
 2. fase 2 trial CENTAUR met AMX0035 (combi van Phenylbutyrate (PB) en Tauroursodeoxycholic Acid/TUDCA);
 3. Prosetta Biosciences hypothese (Parkinson);
 4. NP001 van Neuraltus; nu 2e fase 2 trial, voorjaar 2018 resultaten.

 

Die 6 dagen MND-congressen zijn

 • interessant en nuttig;
 • goed voor de onderlinge contacten binnen driehoek, nationaal en internationaal;
 • goed om de samenwerkingssfeer en wetenschappelijke sfeer te proeven;
 • goed om te weten wat er internationaal speelt op gebied van ontwikkelingen qua care;

maar het is niet de plek waar je de grote doorbraak of versnellingen gaat horen of zien, want die stonden gisteren al op internet.

 

International Alliance of ALS/MND Associations 5 en 6 dec.

Het is hartverwarmend en inspirerend om te zien en te ervaren hoe vanuit de gehele wereld (42 landen zijn lid, niet allemaal vertegenwoordigd in de vergadering) iedereen zich inzet om het gemeenschappelijke doel, een wereld zonder ALS, te bereiken. Dit jaar viel de jaarlijkse meeting tegen. Relatief veel tijd ging op aan de interne organisatie, doelen voor 2018 inventariseren, voorzitterswisseling, ed en slechts 2 kleine dagdelen werd besteed aan uitwisseling d.m.v. presentaties door lidorganisaties.

 

Ask the experts

De zaal zat vol tijdens de drie lezingen van de top van de ALS wetenschappelijke wereld.

Scientific Update van dr. Jonathan Glass was prima. ‘Proteins’, ‘small molecules’ en ‘biomarkers’ (om te stratificeren, dus trials versnellen) vormen de nieuwe hoop. Baanbrekend wordt, volgens Glass, de ontdekte verschillen en relatie tussen controls, dementie (FTD), ALS-FTD en ALS, de ontdekking van C9orf72-gen en de mogelijkheid van proteïnes en biomarkers. Hij is zeer terughoudend zo niet negatief over de werking van Edaravone, gezien er nu meer gegevens over de periode na 24 weken en de effecten op de placebogroep duidelijk zijn.

De onderscheidde fases van trials werd goed uitgelegd door James Berry.

Een biowetenschappelijke lezing van de vooraanstaande Steve Perrin was te complex om in 1 maal te begrijpen.

Gelukkig staan de 3 lezingen online: www.facebook.com/TheIntlAlliance/videos/1412575862184324/ .

 

Gesprekken met top van Mitsubishi

Edaravone is nu verkrijgbaar in Japan, Zuid-Korea, USA. Zijn bezig met Israël, Zwitserland en EMA. Namen op het oog serieus notie van problemen en risico’s, daar waar het niet verkrijgbaar is. Er zijn diverse andere farmaceuten die nu fabriceren.

Problemen:

 • een neuroloog vinden die voorschrijft;
 • verantwoord intraveneus (i.v.) laten toedienen, thuis of in ziekenhuis;
 • ENCALS adviseert negatief (vraagt meer bewijs en min. 12 maanden);
 • Mitsubishi overweegt om parallel hieraan de mogelijkheid voor een Compassionate use programma in Europa te organiseren.

Nb het was voor het eerst dat de FDA zo snel (en voor alle patiënten ook nog!) een goedkeuring heeft gegeven op basis van deze (beperkte) trial.

 

Allied Professionals Forum 7 dec.

De International Alliance kent ook het jaarlijkse Allied Professionals Forum. De APF fungeert als een educatief en trainingsforum voor professionals in de gezondheidszorg die werken met ALS / MND. Dit forum biedt zorgaanbieders van over de hele wereld een kans om ideeën over goede praktijken te delen.

Interessante en oninteressante lezingen voor ons werden gepresenteerd. O.a. een aansprekende video om de nieuwe zorgrichtlijnen bij patiënten bekend te maken, een aansprekend info- en kookboek bij slikproblemen, een joystick op rolstoel die ook domotica regelt, een alternatief voor locked-in patiënten; klein en zelfs een versie via ineardopje, een onderzoek naar redenen en wel/niet gebruik van cannabis en een project met kinderen van PALS. Deze projecten sluiten we kort met het ALS Centrum.

 

Cytokinetics 7 dec.

Robert I. Blum, president en Chief Executive Officer, vertelde bewogen over de negatieve Tirasemtiv trial. Toch kwam uit trial enig hoopgevende positieve effecten waarmee verder gegaan kan worden.

Hoge verwachtingen hebben ze van CK-2127107 (CK-107). https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03160898?term=CK-2127107&rank=1

 

28th International Symposium on ALS/MND 8, 9, 10 december 2017

Vermeldingswaardig:

 • Radicava: How Did US ALS Organisations Prepare for FDA Ruling and Speak with PALS/CALS After Approval?;
 • Boek: Mastering good communication with serious ill patients;
 • Goed onderzoek onder 19 Poolse ALS-patiënten in Locked In Syndroom;
 • BrainGate met intrathecale EEG-BCI met noninvasive functional electrical stimulation (FES)systeem. Subcutaan over 1 jaar mogelijk;
 • Masitinib trial – AB10015- in Spanje (ABScience).

De clinic trials sessie viel (allen) zwaar tegen. Trials zonder significante verschillen, met mogelijk een verschil in latere post hoc analyse.

Ook vanuit het UMCU werden een aantal interessante lezingen verzorgd alsmede posterpresentaties.

Goede presentaties in de sessie PRE-APPROVAL ACCESS.
Een ethicus over compassionated use, zelf experimenteren, off label, importeren uit ander land. Voor pre approval exccess / compassionated use / expanded access, indien gericht op behandeling, heeft FDA een tamelijk snelle procedure met een emergency en non emergency access tempo. Het bevat procedures voor individuen, kleine groepen en grote groepen (>100).

Er is een right to try wet in 38 staten van de USA. Wet staat op FDA-website.

Hoe levensbedreigender de ziekte hoe eerder in het ontwikkelproces van het medicijn toegelaten wordt (tijdens fase 2, post research publicatie en post approval studies).

 

De lezing ‘Neurologists’ views on ‘Right to Try’: Salem Witch Trials revisited door Richard Bedlack (USA)’ is het vermelden waard. De mening van neurologen/artsen op ‘Right to Try’ is tweemaal onderzocht, de 1e maal door Erasmus Universiteit, Nikkie Aarts en Eline Bunnik, het 2e onderzoek van Bedlack zelf onder 75 neurologen. De respons was 5%, 19% van de 5% hielp patiënten met right to try. De redenen om patiënten niet met right to te helpen, kon Bedlach, vermomd als rechter, weerleggen:

 • bang voor rechtzaak (geen zaak bekend);
 • kost teveel tijd (in USA nu 45 minuten, ook hulp van o.a. ALS Worldwide mogelijk);
 • kan research schaden (FDA-criteria voorkomen dat, kan research zelfs helpen);
 • risico argument (hier had Bedlach, vermomd als rechter, ook een verweer op).

 

Uitgebreide verslagen op www.als-centrum.nl

www.als-centrum.nl/verslag-genetica-sessie-als-symposium-boston/

www.als-centrum.nl/verslag-sessie-mri-onderzoek-als-symp-boston/

www.als-centrum.nl/verslag-sessie-sod1-gen-op-als-symposium-boston/

www.als-centrum.nl/posterpresentatie-risicofactoren-als-op-als-symposium/

www.als-centrum.nl/verslag-sessie-biomarkers-op-als-congres-boston/

www.als-centrum.nl/verslag-sessie-ademhalingsondersteuning-als-congres-boston/

www.als-centrum.nl/verslag-sessie-technologie-en-als-als-symposium-boston/

 

en veel na te slaan op www.mndassociation.org/symposium

 

Afsluitende lezing van R. Brown

Grootste ontdekkingen van afgelopen jaren:

 • mutant sod1;
 • Niet-motorneuronen blijken mee te gaan doen, ze beïnvloeden het degeneratieproces;
 • T-cellen;
 • Rol proteins en small molecules;
 • antisense oligonucleotides;
 • intrathecal AAVrh10-mir127, 2 patiënten in 2017, resultaten afwachten;
 • C9orf92;
 • nieuwe benadering stereo pure nucleic acid;
 • mir-218 (disfunctioneren van microRNA veroorzaakt spinale motorneuronziekte).

 

De prijs van Prize4Life gaat naar Bernard Muller en Robbert Jan Stuit

Bernard Muller en Robbert Jan Stuit kregen/wonnen de Shay Rishoni Patient Impact Award. Deze prijs erkent en beloont ALS / MND-patiënten van wie de activiteiten significante en uitstekende bijdragen hebben geleverd aan ALS / MND-onderzoek en inspanningen op het gebied van drug discovery. De prijs is bedoeld om personen te erkennen die leven met ALS / MND en wiens actieve en ondernemende geest hen heeft geleid tot het pionieren van grootschalige initiatieven die een grote impact hebben gehad en op het ALS- en MND-onderzoeksgebied hebben.