1 mei lezing over de Zorg nu en straks, en Algemene Leden Vergadering


Patiëntenvereniging ALS Patients Connected nodigt u en uw partner en/of andere naasten graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) op 1 mei.

De bijeenkomst vindt plaats van 16 uur tot 19 uur bij het toegankelijke PGOsupport, Daltonlaan 600 te Utrecht, 300 meter van het UMCU.
Inloop met koffie en thee vanaf 15.40 uur.
Na een welkom door de voorzitter zal drs. Esther Kruitwagen-van Reenen, revalidatiearts ALS Centrum, een lezing houden over de ALS/PSMA/PLS-zorg in Nederland anno 2019 en de nieuwe zorgontwikkelingen. Na gelegenheid tot vragen en discussie volgt rond 17 uur een korte ledenvergadering waarna om uiterlijk 18 uur een borrel met warm buffet aanvangt.  

Graag aanmelden voor 20 april via een email naar info@alspatientsconnected.com met melding van uw naam plus met hoeveel personen u komt en of u in een rolstoel komt.

Uiterlijk 22 april ontvangen de aangemelde leden de stukken.