Bestuurswisseling per 1-10-2018

Het bestuur is verheugd Vincent Cornelissen als nieuwe voorzitter van APC aan jullie te mogen presenteren en rekent daarbij op uw brede steun. Vincent Cornelissen <bio> heeft per 1 oktober 2018 de functie overgenomen van Matthijs Veenema <bio>, die eind augustus 2018 na 4,5 jaar voorzitterschap aan hem heeft gevraagd of hij bereid zou zijn de vereniging te leiden. Vincent had eerder in 2018 het vice-voorzitterschap overgenomen van Jan Kramer en heeft aangegeven het een eer te vinden APC samen met het bestuur APC te mogen leiden.

Matthijs is bij APC betrokken geweest vanaf het eerste uur toen Robbert Jan Stuit en Bernard Muller een beroep op hem deden om een patiëntenvereniging op te zetten. Samen met wijlen Jan Kramer heeft Matthijs dit eervolle werk sindsdien opgepakt. Het bestuur is in die tijd uitgebreid naar 5 personen.

Met deze wisseling van voorzitters is wederom geborgd waar APC voor staat, namelijk het vertegenwoordigen van de stem van de patiënt en mantelzorger. Matthijs heeft aangegeven de functie van vice-voorzitter op zich te nemen tot aan de Algemeen Leden Vergadering van 2019. Hij is voornemens te finishen als bestuurder bovenop de Mont Ventoux tijdens de aankomende Tour du ALS 2019.

Vincent heeft ruime ervaring met het leiden van zowel professionele als vrijwilligersorganisaties en is daarmee de aangewezen persoon om de reeds in gang gezette professionaliseringsslag van APC verder te leiden. Uiteraard zijn de samenwerkingspartners goed geïnformeerd en zal er een soepele functie overdracht plaatsvinden. We wensen Vincent succes bij de invulling van deze uitdagende functie.