Conclusie PHALS-studie: geen effect

De studie met penicilline G en hydrocortison is ten einde en de data zijn geanalyseerd. Helaas bleek er geen verschil tussen de deelnemers die penicilline G en hydrocortison kregen ten opzichte van de deelnemers die een placebo kregen.

 

Een uitgebreid verslag van de uitkomsten vindt u op www.als-centrum.nl/onderzoek-naar-penicilline-en-hydrocortison-afgerond/ .

 

Onze oud-vicevoorzitter en erelid Jan Kramer (1974 – 7-5-2018) was één van de moedige patiënten die het waagden te experimenteren met penicilline G en hydrocortison. Hij had de indruk dat hij er tijdelijk baat bij had en had zich enorm ingespannen om een trial te laten starten. Alsof het zo moest wezen, kwam de klankbordgroep PHALS, waarin o.a. APC participeert, op Jan zijn sterfdag, 7 mei, voor de laatste keer bij elkaar.

 

APC heeft groot respect voor de deelnemers aan deze studie. Zij verbleven vele dagen in het ziekenhuis voor de wetenschap.

APC wenst de deelnemers, hun naasten en nabestaanden van de overleden deelnemers sterkte bij het verwerken van deze tegenslag.