Mantelzorgcongres 20 april 2016

Een verslag van Theo Meister

Theo Meister nam namens APC deel aan het congres Mantelzorg op 20 april 2061. Mantelzorg is de hulp die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe omgeving.

Er waren circa 100 deelnemers, veelal afkomstig van gemeentes(beleidsadviseurs) en instanties die zich actief bezighouden met mantelzorg(ers). Het doel van het congres was om inzicht en overzicht te geven van wat er speelt op het gebied van de mantelzorg. Het geheel stond onder enthousiaste leiding van oud hoogleraar Public Health Guus Schrijvers.

 

Men had gekozen voor het geven van 7 grote presentaties en 16 flitspresentaties van maximaal 5 minuten. Derhalve veel informatie vanuit uiteenlopende invalshoeken, maar weinig overzicht!

 

Wat naar voren kwam

 • Mantelzorg betreft hoofdzakelijk partners en ouders, met een belasting van circa 8 uur per week gedurende meer dan 3 maanden (Sociaal Cultureel Planbureau).
 • Mantelzorg kent een grote economische en maatschappelijke waarde en is aantrekkelijke groeimarkt. Geschat wordt dat er circa 4 mln. mantelzorgers zijn. Veel commerciële partijen zien hier brood in.
 • Mantelzorg is goedkoop, maar niet gratis. Het is waardevol.
 • Mantelzorg wordt in het bedrijfsleven niet serieus genomen. Mantelzorg leidt tot stress en werkverzuim.
 • Mantelzorg wordt binnen de professionele zorg nog onvoldoende serieus genomen.
 • Mantelzorg wordt door het leeuwendeel van de mantelzorgers niet als zodanig erkend en herkend. Willen dus ook niet als zodanig gezien en benaderd worden.
 • Respijtzorg is vervangende zorg om de mantelzorger op adem te kunnen laten komen. Respijtzorg zou in pgb moeten zitten. Probleem is hoe bereiken we de persoon die dit hard nodig kan hebben?

 

Wat mij opviel

 • Van de 4 mln mantelzorgers waren er slechts twee die op het congres het woord voerden als onderdeel van het programma.
 • Het woord ‘participatiemaatschappij’ is niet een keer gevallen.
 • Er is al één persoon gepromoveerd op onderzoek naar de voorspellende waarde van de volhoudtijd van de mantelzorger.
 • Veel innovatieve initiatieven op het terrein van ondersteuning van de mantelzorger(planning), vaststellen van bepaalde (medische) waardes en de communicatie met behandelaars.
 • Er bestaan mantelzorgcoaches, -makelaars, -adviseurs, -bemiddelaars, -begeleiders maar De mantelzorger treed niet als zodanig naar buiten.

 

Initiatieven

 • Ouderen koppelen aan een medische student; www.mantelaar.nl.
 • Een website met ervaringen van anderen om te helpen bij het omgaan met ziekte; www.pratenovergezondheid.nl.
 • Online hulpmiddel om mantelzorgers en mensen met dementie te helpen om de eigen omgeving te benutten; www.myinlife.nl.
 • Jouw meetgegevens van (medische) apparaten, sensoren en applicaties integreert Selfcare op één onafhankelijk dashboard; www.selfcare.nl.
 • Het verbeteren van de communicatie door effectieve samenwerking via een app, een regeltool die het privénetwerk van mensen beter laat samenwerken met bijvoorbeeld zorgorganisaties, scholen, gemeenten, sportclubs etc.; www.nettie.nu.

 

Mijn conclusie is dat ‘Mantelzorg’ ons allen raakt. Er is vanuit beleidsperspectief nog veel onbekend over De Mantelzorger. De vraag is wel of De Mantelzorger op mantelzorgbeleid zit te wachten.