Update Treeway

TreewayTreeway is een farmaceutisch bedrijf dat in 2012 is opgericht door twee ALS-patiënten, Robbert Jan Stuit en Bernard Muller. Dit bedrijf heeft als belangrijkste doel om nieuwe geneesmiddelen tegen ALS te ontwikkelen.

Treeway heeft een team van mensen met ervaring in het ontwikkelen van geneesmiddelen, en werkt ook samen met universiteiten en onderzoekscentra.

 

TW001 is het geneesmiddel dat op dit moment binnen Treeway het meest ver in zijn ontwikkeling is. TW001 is gebaseerd op een bestaand Japans geneesmiddel, edaravone. In Japan wordt het geneesmiddel via een infuus in het bloed gegeven en zijn er verschillende studies in ALS-patiënten met dit infuus uitgevoerd. Inmiddels mag het geneesmiddel ook bij ALS-patiënten voorgeschreven worden in Japan. Treeway ontwikkelt een nieuwe toedieningsvorm, namelijk toediening via de mond.

 

Treeway heeft afgelopen jaren twee korte studies in mensen uitgevoerd om te onderzoeken of de nieuwe toedieningsvorm veilig te geven is aan mensen en of met de nieuwe toedieningsvorm voldoende bloedspiegels behaald kunnen worden. Deze studies zijn in zowel gezonde vrijwilligers als in ALS-patiënten uitgevoerd en beide studies zijn goed verlopen. De belangrijkste studie die nog moet plaatsvinden, is een grote studie in ALS-patiënten waarbij het effect van TW001 op het verloop van de ziekte gedurende langere tijd wordt onderzocht (dit heet een fase 3 studie). Voordat deze studie plaats kan vinden, heeft Treeway besloten om de nieuwe toedieningsvorm te verbeteren en nog minimaal twee studies in gezonde mensen uit te voeren. Het doel van deze studies is om veiligheid van de nieuwe formulering te testen na herhaalde toediening en de dosering voor de fase 3 studie te bepalen.

 

Treeway is zich ervan bewust dat het ontwikkelen van een geneesmiddel (te) lang duurt. Daarnaast zijn de kosten van ontwikkeling erg hoog, enkel voor de fase 3 studie zijn er al miljoenen euro’s nodig. Deze stappen zijn echter noodzakelijk om uiteindelijk een goedkeuring te krijgen van het Europese geneesmiddelbureau, de voorwaarde om het geneesmiddel hier op de markt te brengen.