Zorgverzekering 2019: eigen bijdrage medicijnen gemaximeerd op 250 euro

Op Prinsjesdag zijn alle wijzigingen voor de zorgverzekering in 2019 bekendgemaakt. Zoals u ongetwijfeld al weet, is een van die wijzigingen dat de eigen bijdrage voor medicijnen wordt gemaximeerd op 250 euro. Wat die wijzigingen precies inhouden en voor welke medicijnen het geldt, staat in dit artikel.

Vanaf 1 januari betaal je per jaar maximaal 250 euro eigen bijdrage voor medicijnen. Dat is een van de veranderingen binnen de zorgverzekering 2019. Deze regeling geldt voor medicijnen die zijn opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De maatregel start in 2019 en loopt in ieder geval tot en met 2021.

Vergoeding medicijnen zorgverzekering: zo werkt het

Van veel medicijnen bestaan verschillende merken. Deze hebben dezelfde werkzame stoffen en daardoor ook hetzelfde effect. Zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van een medicijn. Dat noemen we het preferentiebeleid. Als je de voorkeur hebt voor een duurdere variant, zijn de kosten voor eigen rekening.

Eigen risico

De kosten van medicijnen vallen onder je eigen risico. De eerste 385 euro betaal je dus zelf. Als je ook een vrijwillig eigen risico hebt dan loopt dit bedrag nog verder op, tot maximaal 885 euro.

Eigen bijdrage

Daarnaast betaal je voor sommige medicijnen een eigen bijdrage. Op jaarbasis kan dat al snel om honderden euro’s gaan. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in financiële moeilijkheden komen, heeft het kabinet maatregelen genomen. Tot een bedrag van 250 euro betaal je de eigen bijdrage zelf, en alles wat daarboven komt, betaalt je zorgverzekeraar.

Voorbeeld

Je krijgt een bepaald medicijn voorgeschreven waar verschillende soorten van bestaan met allemaal dezelfde werking. Het medicijn van merk A is het goedkoopste en wordt daarom vergoed door het basispakket van je zorgverzekering. Het valt wel onder je eigen risico en daarnaast betaal je een eigen bijdrage.

Stel dat deze eigen bijdrage op jaarbasis uitkomt op 450 euro. Dan betaal je hier vanaf 2019 nog maar maximaal 250 euro van. De overige 200 euro betaal je niet zelf, maar vergoedt je zorgverzekeraar.

Gebruik je daarnaast nog meer medicijnen uit het GVS waar een eigen bijdrage voor geldt? Dan worden ook die kosten door je verzekeraar vergoed.

Aanvullende zorgverzekering voor eigen bijdrage

Wil je per geneesmiddel zien of het in het GVS is opgenomen, of er een eigen bijdrage geldt en of er nog andere voorwaarden zijn? Ga dan naar Medicijnkosten.nl, een website van Zorginstituut Nederland. Hier is deze informatie per medicijn inzichtelijk gemaakt.

Bron: Independer