Vervoer

Voor mensen die moeilijk ter been zijn of in een scootmobiel of rolstoel zitten, zijn er meerdere voorzieningen om te reizen.

Gehandicaptenparkeerkaart

Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan in de gemeente waar u woont. Een keuringsarts doet medisch onderzoek en bepaalt of u voldoet aan de eisen. Een Nederlandse gehandicaptenparkeerkaart is een Europees document en geldig in alle Europese lidstaten.

Voor automobilisten met een gehandicaptenparkeerkaart gelden andere regels dan voor de overige automobilisten, zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersregels/vraag-en-antwoord/waar-mag-ik-met-een-gehandicaptenparkeerkaart-parkeren.

In ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten mag u met een gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren op een gewone parkeerplaats met parkeermeter. Op de website Gehandicaptenparkeerkaart vindt u per gemeente een overzicht van de regels.

Eigen parkeerplek bij woonhuis

Via de gemeente kan er voor het woonhuis een gereserveerde parkeerplaats aangevraagd worden; een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Op zo’n parkeerplaats mag enkel het voertuig met het op het bord vermelde kenteken parkeren.

Eigen parkeerplek op kenteken en tijd

Ook kan een speciale gehandicaptenparkeerplaats op kenteken én tijd worden aangevraagd, bijvoorbeeld bij uw werkadres. gereserveerd. Buiten de aangegeven dagen en tijden mogen ook andere voertuigen op deze plek parkeren.

Aangepaste auto en bus

Uw gemeente of UWV vergoeden soms de kosten voor het gebruik of aanpassing van een rolstoelgeschikte auto. 

De mogelijke aanpassingen aan een auto voor mensen met een rolstoel zijn:

• een (bijrijders)stoel die kan draaien en naar buiten kan schuiven;

• een aangepaste besturing van de auto;

• een verhoogd dak of een verlaagde vloer met bevestigingen;

• een systeem om de rolstoel in de auto te rijden;

• ruimte te maken voor de rolstoel door andere stoelen weg te halen;

• handbediening voor remmen en gas geven.

Als uw gemeente u niet kan helpen, zijn er de volgende mogelijkheden naast zelf kopen:

  • een rolstoelauto of -bus in bruikleen via stichting ALS op de weg;
  • een rolstoelauto af en toe huren via de Zonnebloem
  • een rolstoelauto af en toe huren via een commercieel bedrijf;
  • reizen met regiotaxi, Valys en/of trein.

Regiotaxi

De regiotaxi oftewel Wmo-vervoer is een vervoersvoorziening met taxiauto’s en rolstoelbussen die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geregeld. De voorziening is bedoeld voor burgers die vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer zelfstandig kunnen reizen. De vervoerder mag ritten van verschillende klanten combineren. 

Wmo-vervoer per regiotaxi (of deeltaxi) is voor vervoer binnen de eigen regio (binnen 5 vervoerzones) kan men aanvragen via het Wmo-loket van de gemeente.

Valys

Valys is speciaal taxivervoer buiten de eigen regio met taxiauto’s en rolstoelbussen voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Hier mag u alleen gebruik van maken als u aan een aantal voorwaarden voldoet. U moet een Valyspas aanvragen om te kunnen reizen met Valys en u mag met een begeleider reizen. De vervoerder mag ritten van verschillende Valysklanten combineren. 

Elke pashouder krijgt een budget van 600 kilometer per jaar. Binnen deze 600 kilometer betaalt u het normale openbaarvervoertarief zelf, uw begeleider reist gratis mee. Reist u meer dan dit budget, dan moet u 1,22 euro per kilometer betalen. Als u niet met de trein kan reizen, ook niet met begeleider, dan kunt u een aanvraag doen voor een hoger persoonlijk kilometerbudget van 2250 kilometer. 

Trein

De NS biedt diensten en faciliteiten die helpen bij de treinreis en op het station voor mensen die minder goed ter been zijn en voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Denk aan hellingbanen, een OV-Begeleiderskaart of een OV-chip Plus abonnement. Tijdens uw reis staat onze reisassistentie u graag bij. Zie www.ns.nl/reisinformatie/reizen-met-een-functiebeperking.

Achtergrondinformatie

wetten.overheid.nl/BWBR0012625/2013-01-01

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersregels/vraag-en-antwoord/waar-mag-ik-met-een-gehandicaptenparkeerkaart-parkeren

www.anwb.nl/verkeer/buitenland/europese-gehandicaptenkaart/europese-gehandicapten-parkeerkaart

https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo-vervoer

https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/rolstoelgeschikte-auto

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid